Informacja dla Klienta

Spotkania w celu uzyskania pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie, umawiane są telefonicznie, z zachowaniem poszanowania prywatności klienta.

"Najlepsza część życia

mija nam na mówieniu:

"jest za wcześnie",

a potem: "jest za późno".

Flaubert. Listy

Informacja dla Klienta
google logo