Oferta

Badania psychologiczne

Kierowcy i operatorzy

Pracownia psychologiczna w Limanowej przeprowadza badania psychologiczne (tzw. psychotesty)
dla kierowców, zarówno wstępne jak i okresowe, wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • ustawa o transporcie drogowym:
  1. kierowcy zawodowi wszystkich kategorii i osoby, które ubiegają się o uprawnienia w tym zakresie:
  2. kierowcy TAXI,
  3. motorniczy;
 • ustawa o kierujących pojazdami:
  1. kierowcy przed kursem na kat. C, D, E,
  2. osoby skierowane decyzją Starosty z powodu:
   • spowodowania wypadku drogowego
   • przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów karnych,
   • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,
  3. osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi,
  4. instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy oraz kandydaci na te stanowiska,
  5. przedłużenie ważności kategorii prawa jazdy;
 • ustawa o medycynie pracy:
  1. kierowcy kat. B kierujący pojazdami służbowymi do o 3,5t lub prywatnymi do celów służbowych,
  2. operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego: koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych i innych,
  3. operatorzy wózków o napędzie elektrycznym, gazowym lub spalinowym,
  4. operatorzy ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego,
  5. pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów.

Pozostałe usługi psychologiczne

Pomoc psychologiczna

Oferujemy poradnictwo i wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży i dorosłym potrzebującym pomocy w zakresie zaburzeń lękowych czy stresu traumatycznego. Dodatkowo możemy przeprowadzić interwencję kryzysową w związku ze zdarzeniem traumatycznym. Z uwagi na rosnące potrzeby w obszarze działań budujących samoświadomość kierowców prowadzimy szkolenia z psychologii transportu.

Szkolenia z psychologii transportu

dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

W swoim dorobku zawodowym mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na kandydatów na instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy oraz dla instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców kat. C prawa jazdy.

google logo